FILOSOFÍA

Alguns comentaris del nostre Enòleg: :

p

  • Sobre el Vi, en general :

“El vi forma part de la nostra historia i cultura, a més d’un lloc destacat en la nostra gastronomia. El vi és sense dubte vida pròpia… olor, gust, edat, origen… matisos que el fan únic i reconeixible.”

“El vi es crea per poder ser degustat i no per ser begut. No és necessari ser un tastador professional per poder sentir i entrar en la intimitat d’un vi i apreciar-lo pel seu valor.”
“Tastar un vi provoca indescriptibles sensacions i inesperats descobriments. ”

“Cada vi mereix ser apreciat, identificat i assaborit.”

“Sempre queda una part de misteri en l’elaboració del vi, tal i com pot ser la transformació dels simples grans de raïm en el líquid que destaca per l’expressió dels seus sucs i dels magnífics recursos aromàtics. Personalment, penso que cap vinificació pot arribar a crear el que s’aconsegueix naturalment i és que el raïm conté aquesta màgia que s’ha d’intentar no destruir.”

p

  • Sobre el Vi Espanyol :

“Espanya és el país que té la superfície de vinyes més gran. Però, degut principalment a l’aridesa del clima, els rendiments per hectàrea són molt més inferiors als que es poden arribar a obtenir a altres països com França o Itàlia. Ara bé, qui diu baix rendiment, diu, generalment, també, qualitat.”

“Si a això se li suma una tradició vinícola mil·lenària, unes ganes espectaculars d’aprendre i d’integrar els últims avanços tecnològics, una relació Qualitat-Plaer-Preu excepcional, una gama àmplia i variada de vins gràcies a un “Terroir” i unes regions que mostren i afirmen les diferents personalitats, no és difícil deduir que els vins espanyols estan destinats a tenir un futur brillant.”

p

  • Sobre el Vi MAS LAHON :

“La nostra ambició és la de produir vins naturals amb una forta tipicitat, deixant exprimir la màgia. ”

“Quant a la vinificació dels vins de Mas Lahon, aquesta és suau i, així doncs, dóna la possibilitat al vi de poder exprimir el seu «Terroir » i la seva anyada. Com a mínim, aquesta és la nostra intenció.”

Eric Lahon

Algunas frases de nuestro Enólogo :

  • Sobre el Vino, en general :

« El vino forma parte de nuestra historia y cultura y, además, ocupa un lugar destacado en la gastronomía. El vino tiene sin duda vida propia… Olor, Sabor, Edad, Origen… Muchas Matices que hacen de un vino único y reconocible. »

« Es importante recordar a las personas que el vino está hecho para ser catado y no para ser bebido. No es necesario ser catador profesional para poder entrar en la intimidad de un vino y apreciarlo por su justo valor. »

« Catar un vino provoca indescriptibles sensaciones y inesperados descubrimientos. »

« Cada vino merece ser apreciado, identificado y saboreado. »

« Siempre queda una parte de misterio en la elaboración del vino, tal y como puede ser la transformación de los simples granos de uva en en líquido que destaca por la expresión de sus néctares y de sus recursos aromáticos magníficos. En mi opinión, creo que ninguna vinificación puede crear lo que se consigue naturalmente y es que la uva contiene esta Magia que hay que tratar de no destruirla. »

  • Sobre los Vinos Españoles :

« España es, de todos los países del mundo, el que posede la superficie de viñedos más grande. Pero, debido principalmente a la aridez del clima, los rendimientos por hectáreas son muy inferiores a los que pueden llegar a obtener Francia o Italia. Ahora bien, quien dice ‘Bajo Rendimiento’, dice, generalmente, también ‘Alta Calidad’. »

« Además, si a esto se le adiciona una tradición vitícola milenaria, unas ganas espectaculares de aprender y de integrar los últimos avances tecnológicos, una relación Calidad-Placer-Precio excepcional, una gama amplia y variada de vinos gracias a un ‘Terroir’ y unas regiones que muestran y afirman sus personalidades distintas, no es difícil deducir que los vinos españoles están destinados a tener un futuro brillante. »

  • Sobre el Vino MAS LAHON :

« Nuestra ambición es la de producir vinos naturales con una fuerte tipicidad siempre dejando exprimirse la Magia. »

« En cuanto a la vinificacón de los vinos de MAS LAHON, ésta es suave y delicada, por lo que éstos consiguen exprimir su ‘Terroir’. Al menos, esa es nuestra intención… »